Monument Przełomu

MONUMENT PRZEŁOMU proj. prof. Rajmunda Teofila Hałasa został wzniesiony 15.08.2020 w  100-lecie Cudu nad Wisłą i w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II z inicjatywy Bractwa Kurkowego w Krobi i Fundacji Ziemi Krobskiej im. prof.R.T.Hałasa – Muzeum Stolarstwa i Biskupizny pod patronatem Burmistrza Krobi.

„Powiał wicher polski” wiersz prof. R. T. Hałasa powstał w nocy z 15/16.08.1980 roku z okazji 60-tej rocznicy Cudu nad Wisłą

Powiał wicher polski…

a nad Wisłą kiedy stanął

mur czerwony

mur kozaczych gwiazd na koniach

powiał wicher polski

na pęciny targnął brzytwą

i zmiótł

i w wir zakręcił

poniósł w stepy łyse

aby szczękał

wył jak szakal

z hien pospołu ślin gromadził morze

wicher gnał

nad Azowu brzegi

tam dopiero zmilczał

i zawrócił

Chwała Bogu.  

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wzniesienia krzyża oraz tym, którzy uczestniczyli w uroczystości poświęcenia.

Zdjęcia: Łukasz Wajnert