Fundacja

Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa

Fundacja powstała w 2009 roku. Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa prowadzi działania mające na celu udostępnienie pomieszczeń i terenu starej Fabryki Mebli publiczności do zwiedzania. W 2009 roku Fundacja powołała Muzeum Stolarstwa i Biskupizny. Celem muzeum jest uchronienie od zniszczenia i zachowanie dla przyszłych pokoleń obiektów i przedmiotów, które stanowią o kulturze i wrażliwości estetycznej naszych przodków. Staraniem naszym jest i będzie aby żaden obiekt użytkowy i artystyczny nie pozostał poza obszarem naszego zainteresowania, a wiedza o czasach, które przemijają nie była obojętna następującym po sobie pokoleniom.