Historia

Ile lat Polski nie było na mapie? Szokujące fakty z historii kraju

Autor Franciszek Szajewski
Franciszek Szajewski19.06.20246 min.
Ile lat Polski nie było na mapie? Szokujące fakty z historii kraju

Ile lat Polski nie było na mapie? To pytanie często pojawia się w dyskusjach na temat burzliwej historii naszego kraju. Przez ponad 120 lat, w wyniku rozbiorów przeprowadzonych przez Rosję, Prusy i Austrię, Polska zniknęła z mapy świata jako niepodległe państwo. Ten okres, choć bolesny i pełen walk o wolność, kształtował tożsamość narodową i dążenia Polaków do odzyskania suwerenności.

Kluczowe wnioski:
 • Polska została wymazana z mapy Europy przez trzy zabory, które miały miejsce w latach 1772-1795.
 • Przez ponad 120 lat Polacy prowadzili liczne powstania i zrywy niepodległościowe, by odzyskać wolność.
 • W 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej, Polska wróciła na mapę jako niepodległe państwo.
 • Okres zaborów pozostawił głębokie rany w polskiej gospodarce, kulturze i społeczeństwie.
 • Determinacja Polaków w walce o niepodległość stała się symbolem patriotyzmu i jedności narodowej.

Ile lat Polska była pod zaborami i nie było jej na mapie?

Okres rozbiorów Polski przez Rosję, Prusy i Austrię trwał ponad 120 lat, od końca XVIII wieku aż do 1918 roku. Przez ten długi czas Polska nie istniała na mapie świata jako niepodległe państwo, a jej terytorium zostało podzielone między trzech zaborców.

Pierwszy rozbiór miał miejsce w 1772 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria zaanektowały część ziem polskich. Następne dwa rozbiory odbyły się w 1793 i 1795 roku, doprowadzając do całkowitej likwidacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów i wymazania Polski z mapy Europy.

Ten tragiczny okres w historii naszego kraju trwał aż do 1918 roku, kiedy to po zakończeniu I wojny światowej Polska odzyskała niepodległość. Przez ponad 120 lat Polacy musieli znosić ucisk, represje i próby wynarodowienia ze strony zaborców.

Mimo wszystko Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą wolności i nieustannie podejmowali walkę o przywrócenie niepodległego państwa polskiego. Liczne powstania i zrywy niepodległościowe, choć krwawo tłumione przez zaborców, podtrzymywały ducha wolności i nadzieję na odzyskanie suwerenności.

Polskie powstania przeciwko zaborcom: ile lat okupacji?

Przez cały okres zaborów Polacy niejednokrotnie podejmowali walkę zbrojną w celu wyzwolenia się spod obcej okupacji. Największe i najbardziej krwawe powstania to insurekcja kościuszkowska w 1794 roku, powstanie listopadowe w latach 1830-1831 oraz powstanie styczniowe w latach 1863-1864.

Insurekcja kościuszkowska była ostatnią próbą ocalenia niepodległości Rzeczypospolitej przed jej całkowitym rozbiorem. Mimo początkowych sukcesów, jak zdobycie Warszawy, powstanie zostało stłumione przez wojska rosyjskie i pruskie. Klęska insurekcji przyśpieszyła proces rozbiorów.

Powstanie listopadowe wybuchło w 1830 roku w Królestwie Polskim, będącym wówczas pod zaborem rosyjskim. Walki trwały ponad rok, ale ostatecznie powstanie zostało krwawo stłumione przez Rosjan. Skutkowało to falą represji i rusyfikacji na ziemiach polskich.

Z kolei powstanie styczniowe z lat 1863-1864 było największym i najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w okresie zaborów. Chociaż poniosło klęskę militarną, wzbudziło podziw na całym świecie i ugruntowało sprawę polską w opinii międzynarodowej.

 • Insurekcja kościuszkowska w 1794 roku – ostatnia próba ratowania niepodległości przed całkowitym rozbiorem.
 • Powstanie listopadowe w latach 1830-1831 – krwawo stłumione przez Rosję, skutkowało falą represji.
 • Powstanie styczniowe w latach 1863-1864 – największy i najdłuższy zryw niepodległościowy w okresie zaborów.

Utracone ziemie po rozbiorach: ile obszaru Polski zniknęło?

W wyniku rozbiorów Polska utraciła ogromne połacie swojego terytorium. Przed pierwszym rozbiorem w 1772 roku, Rzeczpospolita Obojga Narodów zajmowała powierzchnię blisko miliona kilometrów kwadratowych, obejmując także tereny dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Po trzech rozbiorach, przeprowadzonych w latach 1772, 1793 i 1795, Polska straciła aż 82% swojego obszaru. Z ogromnego niegdyś państwa pozostało jedynie niewielkie Księstwo Warszawskie, utworzone w 1807 roku przez Napoleona Bonaparte.

Ziemie polskie zostały podzielone między trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię. Rosja przejęła największą część, obejmującą m.in. Litwę, Białoruś i prawie całą Ukrainę. Prusy zajęły Pomorze Gdańskie, Wielkopolskę i Warmię. Natomiast Austria zagarnęła Małopolskę, w tym Kraków i Lwów.

Utrata tak ogromnych połaci terytorium była ogromnym ciosem dla Polski i jej mieszkańców. Pozbawienie kraju suwerenności i rozerwanie ziem polskich na długie lata wypaczyło naturalny rozwój gospodarczy i kulturalny narodu.

 • Przed rozbiorem Polska zajmowała obszar blisko miliona km².
 • Po trzech rozbiorach Polska straciła aż 82% swojego terytorium.
 • Ziemie polskie zostały podzielone między Rosję, Prusy i Austrię.
 • Ogromna utrata terytorium była ciosem dla rozwoju gospodarczego i kulturalnego Polski.

Kiedy i jak Polska odzyskała niepodległość po zaborach?

Po 123 latach nieobecności na mapach, Polska w końcu odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Stało się to możliwe dzięki korzystnemu zbiegowi okoliczności na arenie międzynarodowej – klęsce państw zaborczych w I wojnie światowej oraz rewolucji w Rosji.

Jeszcze w 1916 roku, w trakcie działań wojennych, Niemcy i Austro-Węgry oficjalnie ogłosiły powstanie marionetkowego Królestwa Polskiego na części ziem polskich. Jednak prawdziwa niepodległość przyszła dopiero dwa lata później, wraz z kapitulacją Niemiec i Austro-Węgier.

7 listopada 1918 roku w Lublinie powstała Tymczasowa Komisja Rządząca, która przejęła władzę na ziemiach polskich. Kilka dni później, 11 listopada, przywódca niepodległościowy Józef Piłsudski objął naczelne dowództwo nad polskimi siłami zbrojnymi, a Polska formalnie odzyskała suwerenność.

Odbudowa niepodległego państwa polskiego po długim okresie zaborów była procesem niezwykle trudnym i wymagającym ogromnych wysiłków. Jednak dzięki determinacji Polaków i ich niezłomnej woli walki o wolność, udało się przywrócić Polskę na mapę Europy.

Podsumowanie: Polska nieobecna na mapie świata

Przez ponad 120 lat, czyli ile lat nie było Polski na mapie, nasz kraj musiał znosić skutki rozbiorów przeprowadzonych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ten burzliwy okres w dziejach narodu polskiego na zawsze zapisał się w naszej historii i kształtował dążenia do niepodległości.

Pomimo utraty suwerenności, prób wynarodowienia i represji ze strony zaborców, Polacy nieustannie walczyli o przywrócenie wolnej i niepodległej Ojczyzny. Powstania, zrywy niepodległościowe i determinacja w dążeniu do wolności stały się symbolem patriotyzmu i jedności narodowej.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Admirał William McRaven: Wybitna postać amerykańskiej armii. Sylwetka
 2. Place zabaw w Warszawie: Najlepsze miejsca dla dzieci. Ranking atrakcji
 3. Pamiętamy'44: Jak oddajemy hołd Powstańcom? Historia i współczesność
 4. Dawny pług: Jak zmieniał się przez wieki? Historia i ciekawostki
 5. Czata Poznań: Fascynująca historia miejsca. Fakty i ciekawostki
Autor Franciszek Szajewski
Franciszek Szajewski

Jestem pasjonatem historii i ekspertem w dziedzinie muzealnictwa, specjalizującym się w wydarzeniach roku 1944. Moje życie zawodowe poświęciłem badaniu i popularyzacji historii II wojny światowej. Na moim portalu znajdziesz rzetelne artykuły, porady dotyczące zwiedzania muzeów oraz aktualne informacje o wystawach i wydarzeniach historycznych. Staram się, aby każda publikacja była oparta na wiarygodnych źródłach i wspierała się opiniami specjalistów. Moją misją jest przybliżenie historii w sposób przystępny i angażujący dla każdego odwiedzającego.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły