Historia

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu: Jak powstało święto? Historia i znaczenie

Autor Franciszek Szajewski
Franciszek Szajewski20.06.20246 min.
Międzynarodowy Dzień Wolontariatu: Jak powstało święto? Historia i znaczenie

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu jest rocznym świętem ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, aby uhonorować pracę milionów wolontariuszy na całym świecie. To szczególny dzień, w którym świętujemy tych, którzy bezinteresownie ofiarowują swój czas, umiejętności i energię, aby wspierać potrzebujących i tworzyć lepszy świat dla wszystkich.

Kluczowe wnioski
 • To święto podkreśla znaczenie wolontariatu i docenia pracę milionów ludzi, którzy poświęcają swój czas i wysiłek, aby pomagać innym.
 • Międzynarodowy Dzień Wolontariatu przypomina nam o wartościach humanitarnych, takich jak empatia, współczucie i troska o innych.
 • Jest to okazja do refleksji nad wpływem wolontariuszy na społeczności lokalne i globalne.
 • Święto to zachęca do angażowania się w działania społeczne i podejmowania inicjatyw na rzecz zmian.
 • To dzień, w którym możemy docenić różnorodność obszarów, w których działają wolontariusze, oraz ich nieoceniony wkład w tworzenie lepszego świata.

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu: jak to się zaczęło?

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1985 roku, aby uhonorować i zwiększyć świadomość na temat pracy milionów wolontariuszy na całym świecie. Inicjatywa ta zrodziła się z idei promowania wartości solidarności i wzajemnego szacunku wśród ludzi różnych kultur i społeczeństw.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zdawała sobie sprawę z ogromnej roli, jaką wolontariusze odgrywają w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak ubóstwo, konflikty zbrojne czy kryzysy humanitarne. Ich bezinteresowna praca i poświęcenie zasługiwały na szczególne uznanie i docenienie.

W związku z tym, w grudniu 1985 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję nr 40/212, oficjalnie ogłaszając 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariatu. Data ta została wybrana, aby uczcić rocznicę utworzenia pierwszej organizacji wolontariackiej ONZ, czyli Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (United Nations Volunteers).

Od tego momentu, co roku 5 grudnia, społeczność międzynarodowa świętuje ten szczególny dzień, podkreślając znaczenie wolontariatu oraz wkład wolontariuszy w budowanie bardziej sprawiedliwego, pokojowego i zrównoważonego świata.

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu: kluczowe daty i fakty

Choć Międzynarodowy Dzień Wolontariatu został oficjalnie ustanowiony w 1985 roku, idea wolontariatu ma znacznie dłuższą historię. Oto kilka kluczowych dat i faktów związanych z tym świętem:

 • 1859 rok - Powstanie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, jednej z pierwszych organizacji wolontariackich na świecie.
 • 1948 rok - Utworzenie Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych (UNV), pierwszej organizacji wolontariackiej ONZ.
 • 1985 rok - Ogłoszenie 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariatu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
 • 1997 rok - Ustanowienie Międzynarodowego Roku Wolontariatu przez ONZ, w celu promowania idei wolontariatu na całym świecie.
 • 2001 rok - Międzynarodowy Rok Wolontariuszy, ogłoszony przez ONZ w celu zwiększenia udziału społeczeństwa w działaniach wolontariackich.

Według szacunków, na całym świecie działa ponad miliard wolontariuszy, których praca ma nieocenioną wartość dla gospodarek narodowych i społeczności lokalnych. Międzynarodowy Dzień Wolontariatu stał się globalną platformą dla celebrowania ich wkładu i inspirowania innych do angażowania się w działania wolontariackie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu: zasady i wartości

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu reprezentuje szereg wartości i zasad, które leżą u podstaw działań wolontariackich. Wśród nich znajdują się:

1. Solidarność: Wolontariusze działają w duchu solidarności z innymi ludźmi, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania czy statusu społecznego. Łączy ich wspólny cel niesienia pomocy potrzebującym.

2. Współczucie i empatia: Motywacją wolontariuszy jest chęć zrozumienia i współodczuwania trudnej sytuacji innych ludzi. Kierują się empatią i chęcią niesienia ulgi w cierpieniu.

3. Altruizm i bezinteresowność: Wolontariusze angażują się w działania bez oczekiwania na korzyści materialne. Ich praca jest motywowana chęcią czynienia dobra dla innych.

4. Poszanowanie różnorodności: Wolontariusze działają z szacunkiem dla różnorodności kulturowej, religijnej i społecznej. Ich praca opiera się na wzajemnym zrozumieniu i tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu: globalne obchody

Zdjęcie Międzynarodowy Dzień Wolontariatu: Jak powstało święto? Historia i znaczenie

Co roku, Międzynarodowy Dzień Wolontariatu jest obchodzony na całym świecie poprzez różnorodne inicjatywy i wydarzenia. Oto niektóre przykłady:

 • Organizacje wolontariackie organizują specjalne akcje i kampanie, aby zwiększyć świadomość na temat znaczenia wolontariatu.
 • Instytucje rządowe i organizacje pozarządowe wręczają nagrody i wyróżnienia dla wybitnych wolontariuszy.
 • Społeczności lokalne organizują festyny, koncerty i inne imprezy, aby uczcić wkład wolontariuszy w rozwój społeczeństwa.
 • Szkoły i uczelnie organizują warsztaty i wykłady na temat wolontariatu, zachęcając młodych ludzi do angażowania się w działania społeczne.
 • Media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w propagowaniu idei wolontariatu i dzieleniu się inspirującymi historiami wolontariuszy.

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariatu stały się również okazją do refleksji nad wyzwaniami, przed którymi stoją wolontariusze, oraz poszukiwaniem nowych sposobów na wzmocnienie ich roli w społeczeństwie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu: wpływ na społeczeństwo

Praca wolontariuszy ma ogromny wpływ na społeczeństwo na wielu poziomach. Oto niektóre kluczowe korzyści wynikające z działań wolontariackich:

1. Wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego: Wolontariusze przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju poprzez zaangażowanie w projekty edukacyjne, zdrowotne, ochrony środowiska i wiele innych.

2. Budowanie więzi społecznych: Wolontariat wzmacnia poczucie wspólnoty i solidarności wśród ludzi różnych środowisk. Sprzyja integra cji społecznej i budowaniu mostów między kulturami.

3. Promowanie aktywnego obywatelstwa: Poprzez angażowanie się w działania wolontariackie, ludzie stają się aktywnymi obywatelami, którzy aktywnie uczestniczą w rozwoju swojego otoczenia.

Podsumowanie

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu to wyjątkowe święto, które podkreśla znaczenie wolontariatu na całym świecie. Jest to okazja, aby docenić miliony ludzi, którzy bezinteresownie ofiarowują swój czas i energie, aby wspierać innych i tworzyć lepsze społeczeństwo. Międzynarodowy Dzień Wolontariatu przypomina nam o wartościach solidarności, empatii i poszanowania różnorodności, które leżą u podstaw działań wolontariackich.

To roczne święto jest obchodzone globalnie poprzez różnorodne inicjatywy i wydarzenia, mające na celu zwiększenie świadomości na temat znaczenia wolontariatu oraz uhonorowanie pracy tych, którzy angażują się w działania społeczne. Dzień ten stanowi również okazję do refleksji nad wpływem, jaki wolontariusze mają na nasze społeczeństwa, od wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego po budowanie więzi międzyludzkich.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Admirał William McRaven: Wybitna postać amerykańskiej armii. Sylwetka
 2. Place zabaw w Warszawie: Najlepsze miejsca dla dzieci. Ranking atrakcji
 3. Pamiętamy'44: Jak oddajemy hołd Powstańcom? Historia i współczesność
 4. Dawny pług: Jak zmieniał się przez wieki? Historia i ciekawostki
 5. Czata Poznań: Fascynująca historia miejsca. Fakty i ciekawostki
Autor Franciszek Szajewski
Franciszek Szajewski

Jestem pasjonatem historii i ekspertem w dziedzinie muzealnictwa, specjalizującym się w wydarzeniach roku 1944. Moje życie zawodowe poświęciłem badaniu i popularyzacji historii II wojny światowej. Na moim portalu znajdziesz rzetelne artykuły, porady dotyczące zwiedzania muzeów oraz aktualne informacje o wystawach i wydarzeniach historycznych. Staram się, aby każda publikacja była oparta na wiarygodnych źródłach i wspierała się opiniami specjalistów. Moją misją jest przybliżenie historii w sposób przystępny i angażujący dla każdego odwiedzającego.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły